Grifin Albania Shpk

GRIFIN ALBANIA SH.P.K është kompani me një experiencë disa vjeçare në tregun shqiptar në fushën e shërbimeve dhe produkteve për Menaxhimin e Integruar të Dëmtuesve dhe sigurinë ushqimore.

Grifin ka si aktivitet kryesor mbrojtjen e shëndetit publik, sigurinë ushqimore dhe mjedisit me metoda eko-miqësore, në ambientet civile, agroushqimore, industriale, zoteknike dhe familjare.

Shërbimet dhe produktet e Grifin Albania janë cilësore, efikase, më pak toksike dhe më të sigurta
për njerëzit dhe mjedisin. Paketa bazë e shërbimeve të ofruara përfshin:

* Dezinfektim
* Dezinsektim
* Deratizim
* Konsulencë për programet e sigurisë ushqimore (HACCP)

Puna e Grifin Albania realizohet me ndihmën e e një stafi teknik të specializuar dhe energjik të cilët ofrojnë zgjidhje që kënaqin interesat e klientëve.

Grifin Albania është zgjedhja e duhur për një partner serioz, të qëndueshëm dhe të besueshëm.

Deratizim   Dezinfektim   Dezinsektim

  Rruga: 3 Dëshmorët, Pallati Pitagora, Yzberisht

      Tiranë

  0676660444

  http://www.grifin.al/

  Dërgo Mesazh

përdorim cookies për t'ju dhënë shërbim më të mirë. klikoni për informacion të detajuar