Ameo

Shoqëria “AMEO shpk” është krijuar në 04 janar 2012. Me një eksperiencë disa vjeçare kompania ofron shërbimet si më poshtë :

1. Mbajtje kontabiliteti,
2. Mbyllje bilanci,
3. Konsulta fiskale,
4. Këshillime financiare, kontabile, auditim financiar dhe kontabël,
5. Hartime plan biznesi, programe financiare,

“AMEO shpk” është liçensuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar me Çertifikatën e ‘’Kontabilistit të Miratuar’’

Konsulencë Financiare   Mbyllje bilanci

  Komuna e Parisit, Rr.Tish Daija, Kompleksi KIKA 2

      Tiranë

  0695138959 : 0683035481

  Dërgo Mesazh

përdorim cookies për t'ju dhënë shërbim më të mirë. klikoni për informacion të detajuar